Västerhöjd får solceller

Hösten 2019 påbörjas arbetet med installation av solceller på delar av taken på Västerhöjdsgymnasiet. Arbetet färdigställs i början av november 2019. Solcellerna kommer att producera 90 000 kwh/år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ungefär nio villor.