Grusparkeringen på Arena väst asfalteras

Från och med måndagen 19 augusti kommer vi att asfaltera grusparkeringen på Arena väst. Parkeringen kommer att vara avstängd fram till och med sista oktober. När vi asfalterar ytan kan vi också måla linjer, vilket skapar fler parkeringsplatser och bättre framkomlighet.

Bakgrund

Arena väst är idag en central parkeringsplats som till hälften utgörs av grus. På grusparkeringen kan vi inte måla linjer och därför är det svårare för bilister att parkera på ett ordnat sätt. Vid regn blir parkeringsplatsen lerig och det bildas djupa vattenpölar.

Varför asfalterar vi parkeringen?

Arenaparkeringen är en populär parkering och ofta fullbelagd. Genom att asfaltera hela parkeringsytan kan vi skapa fler parkeringsplatser, då vi med hjälp av linjer kan styra bilster till ett mer effektivt nytjande av ytan. 

Vi vill även asfaltera grusparkeringen för att skapa en yta som hanterar regnvatten på ett bättre sätt. När det regnar mycket uppstår det ofta gropar i körbanan och det blir svårt att ta sig fram. När ytan är asfalterad är standarden likvärdig på hela Arenaparkeringen och tillgängligheten förbättras.

Så påverkas du

Under arbetet kommer halva Arena väst att vara avstängd (se bild på ytan som påverkas). Därför kommer det att finnas färre parkeringsplatser på Arenaområdet. Däremot kommer övriga parkeringsplatser på Arenaområdet vara avgiftsfria, det vill säga även de platser som idag har avgift på Arena öst kommer under arbetets gång att vara gratis.

Utöver att grusparkeringen stängs av kommer det vara ytterst liten påverkan på vägarna runt omkring arbetet.

Fortsatt gratis parkering

Efter att grusparkeringen har asfalterats kommer regleringen på parkeringen se ut som den gör idag. Detta innebär att Arena öst kommer att vara avgiftsbelagd igen, medan Arena väst kommer att vara avgiftsfri tills vidare. Det finns i dagsläget inget beslut om att Arena väst ska avgiftsbeläggas.

I övrigt gäller samma reglering som idag, det vill säga att högst 24 timmars parkering är tillåten på platsen.

Vanliga frågor

Fråga: Vad kostar arbetet?
Svar: 
Det finns 2,4 miljoner kronor budgeterat för att asfaltera bilparkeringen och bussparkeringen

Fråga: Har ni gjort någon utredning inför arbetet?
Svar: Ja, vi har gått igenom alla kända scenarier för och emot en asfaltering och kommit fram till att det är ett högt mervärde att asfaltera ytan, då vi får så många fler platser samt att det blir mer ordnade former för bussarna.

Fråga: Kommer återvinningsstationen att finnas kvar efter asfalteringen?
Svar: Ja

Fråga: Hur många platser tillkommer på Arena väst?
Svar: Idag finns 374 platser och efter asfalteringen kommer det att finnas 432, det innebär att det tillkommer 58 platser

Fråga: Finns det plats för alla bilister som brukar parkera på grusparkeringen på Arena väst att ställa sig på Arena öst under arbetets gång?
Svar: Ja, vi stänger bara en del av Arena väst, vilket är cirka 150 platser. På Arena öst finns 224 platser.

Åk gärna hållbart!

Tillgängligheten är viktig om vårt Skövde ska kunna fortsätta att utvecklas och växa. Genom att fler går, cyklar, samåker eller tar bussen får även du som inte har möjlighet att göra detta plats att parkera i centrum. Dessutom mår miljön bättre om fler lämnar bilen hemma!