Hållplats Bovieran färdigställs

Busshållplatsen vid Bovieran i Hentorp kommer byggas färdigt för att kunna trafikeras när den ombyggda Heneporten öppnas. Arbetet startar i början av september.

Första delen byggdes 2018, nu ska det andra hållplatsläget byggas. När arbetet är klart kommer hela vändplanen asfalteras.

Här kan du läsa mer om Heneporten.