Heneporten breddas

Trafikverket och Skövde kommun kommer att förbättra möjligheterna att ta sig till bostadsområdet Hentorp södra, genom en bredare vägport under Västra stambanan. Vägporten byggs om så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området.

Trafikverket planerar, projekterar och genomför projektet, som i sin helhet finansieras av Skövde kommun. 

Så påverkas du - tidplan

Mellan vecka 9 och vecka 40 2019 är Gröna vägen under Heneporten stängd för all trafik.

Den nya Heneporten är nu på plats och arbetet som kvarstår är att återställa Gröna vägen och Skövdevägen. Färdigställandet av vägarna beräknas till slutet på september. Under arbetets gång kommer trafiken på Skövdevägen mellan Skultorp och Skövde passera arbetsplatsen på en tillfällig förbifart med reducerad hastighet.

Vecka 30 revs porten och den nya lanserades in under total avstängning på Västra stambanan (torsdagen den 25 juli kl. 11.00 till måndagen den 29 juli kl. 05.00). Om du vill se hur det såg ut när nya Heneporten kom på plats hittar du två filmer på Trafikverkets hemsida.

För uppdaterad information om bussresor hänvisar vi till Västtrafiks hemsida, Reseplaneraren samt Västtrafik To Go-appen.

Varför breddas Heneporten?

Heneporten är en vägförbindelse mellan Hentorp och Skövdevägen under järnvägen Västra stambanan. Den trafikeras i dag av bilar, bussar i linjetrafik och cyklister. Portens utformning tillåter idag endast ett körfält med begränsad fri höjd på 3,4 meter. Därför kommer vi att bredda Heneporten, så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området. Vi kommer även att sänka porten, så att frihöjden ökar till 4,7 meter, för att samtliga fordon ska kunna passera under den.

Eftersom det påverkar järnvägens tillgänglighet har vi inväntat tillstånd från Trafikverket att genomföra breddningen. Nu har vi fått godkännande att bygga ut passagen sommaren 2019. Förarbetet är gediget och därför måste Heneporten stängas av för genomfart ett bra tag innan.

För mer information besök projektet på Trafikverkets hemsida.