Hertig Johans gata (östra)

Precis som för västra delen av Hertig Johans gata syftar denna omvandling till att skapa en mer inbjudande stadsmiljö. Visionen är att Hertig Johans gata ska vara stadens paradgata och gestaltas så att det upplevda avståndet mellan torget och Resecentrum minskar. Gatan ska ha ett innehåll som ger den ett eget attraktionsvärde, utöver funktionen som länk mellan två noder.

 Illustration Hertig Johans gata

Trottoarsidan mot fasaderna breddas för att ge ökad plats till uteserveringar och andra aktiviteter. På motsatt sida, vid Kyrkparken, skapas ett lummigt stråk med spännande planteringar. Detta gör det både lättare och trevligare att ta sig fram.

Ytorna kommer att anpassas för en hög framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Tanken är också att skapa bra hårdgjorda ytor som är lätta att hålla rent och är funktionella under många år framåt.

I processen samarbetar vi med Svenska kyrkan som ska bygga om sin del (västra halvan) av Kyrkparken under 2017/2018.

Entreprenör för arbetet är NCC.

Tidplan

  • Dialog med fastighetsägare och näringsidkare, våren 2017
  • Upphandling av entreprenör, juli-augusti
  • Byggstart, november
  • Färdigt, sommaren 2018