Utformning av hållplatser och cykelväg vid Ekedal

Ny hållplats Ekedal

Nya busshållplatser kommer byggas vid Ekedal i anslutning till korsningen med Grenanders gata. Arbetet kommer påbörjas vecka 34 och pågår till november.

För att hållplatserna ska få plats i gaturummet kommer delen av cykelvägen mellan infart till förskolan och korsningen med Grenanders gata flyttas upp bakom trädallén.

Arbetet startar med förberedande VA-arbeten och hållplatser, efter det byggs cykelvägen.
Det förhöjda övergångsstället kommer byggas om i samband med arbetet.