Utformning nya busshållplatser Volvohuset

Nya busshållplatser på Kavelbrovägen

Nya busshållplatser byggs på Kavelbrovägen mellan Kurortsvägen och den nya infarten till Volvo. Arbetet kommer pågå mellan juni och augusti med uppehåll för semester.

Hållplatsen på sidan mot Boulogner byggs först och kommer tas i bruk före semestern men kommer inte slutföras förrän efter semestern. Efter semester påbörjas också hållplatsen som kommer ligga mittemot, på södra sidan om Kavelbrovägen.
Övergångsstället vid Kurortsvägen kommer byggas om i samband med hållplatserna, intilll övergångsstället kommer fartdämpande åtgärder göras.