Vänstersvängfält på Nolhagavägen

Trafikverket bygger ett vänstersvängfält på Nolhagavägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.