Utbyggnation av gång- och cykelvägar 2019

Inom kommunen finns drygt 13 mil gång- och cykelbanor. Vi arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt gång- och cykelvägnät. I år kommer gång- och cykelvägar anläggas på följande platser:

  • Utmed Horsåsvägen och Troentorpsvägen från Slangvägen till Nolhagavägen anläggs en ny gång- och cykelväg. Klar
  • Utmed Havsstenavägen mellan Ekängsvägen och Lillegårdsvägen byggs gångbanan om till gång- och cykelväg. Pågår
  • I Rosenhaga länkas två gång- och cykelvägar ihop. Klar
  • Utmed Skaraborsgatan från Storgatan till Järnvägsgatan byggs gångbanan ut till en gång- och cykelväg. Klar

 

Klicka här för att öppna kartan som visar de nya cykelvägarna

Arbetena utförs under våren/sommaren och beräknas vara klart under hösten 2019.

Vid de platser där arbete pågår kan det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik ledas om. Vi hoppas att ni har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.