Flytt av fördelningsstation

Kommunfullmäktige i Skövde kommun har tagit beslut om att finansiera merkostnaden för att flytta Vattenfalls fördelningsstation vi Badhusgatan i Skövde. Avtalet om flytt av OT 72 togs av Vattenfall och Skövde kommun 2016-10-04.

Bakgrund

Skövde kommun har tidigare fört dialog med Vattenfall rörande möjligheterna att flytta fördelningsstationen vid Badhusgatan till annan plats. Dessvärre har kostnaderna för flytten vid dessa tillfällen varit orimligt stora för Skövde kommun. Eftersom att stationen nu ska byggas om har detta ändrat förutsättningarna och därmed skapat möjligheten att kunna placera den på annan plats.

Varför genomförs flytten?

Området där stationen ligger idag är mitt i centrala Skövde. Platsen ligger i anslutning till Arena Skövde, vilket är ett viktigt utvecklingsområde för Skövde, och gränsar även till befintligt bostadsområde. Flytten av fördelningsstationen är därför oerhört viktig för utvecklingen av Skövdes centrala delar.

Skövde kommun arbetar med detaljplan för ett nytt läge för OT 72 längre norrut utmed Vadsbovägen.