Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Ombyggnad av Käpplundaskolan

Förskolor och skolor

Käpplundaskolan ligger i stadsdelen Havstena i Skövde tätort och har cirka 500 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Efter drygt 50 år är byggnaden i behov av en större byggnadsteknisk upprustning för att uppdatera fastigheten och därigenom säkerställa en bra miljö för våra brukare i form av elever och personal.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Entreprenaden bedrivs i etapper. Etapp 1-5 är färdig och verksamheten är helt inflyttad och bedriver verksamhet i de nya fina lokalerna. 

Etapp 6 är i full gång. Rivning och sanering av mattor är färdigt. Byte av de sista fönstren är i slutskedet. Vi jobbar på med framförallt ytskikt på vägg och golv. Utvändigt är vi i full gång med takarbeten. Hus 3 pågår läggning av ny takpapp. Vi kommer att påbörja rivning av papp på Hus 1 i närtid. Trapphus C har fått ny matta och snart även passagen mellan gymnastiksalarna.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Mar - jun 2019 (klart)
Anbudsförfrågning:                  Aug 2019 (klart)
Byggstart:                                     Nov/dec 2019
Överlämnande:                         Jun 2021

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               NCC
Entreprenadform:                    Partneringentreprenad
Byggtid:                                        Ca 2 år
Budget:                                         51 miljoner kr