Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Ombyggnad av Käpplundaskolan

Förskolor och skolor

Käpplundaskolan ligger i stadsdelen Havstena i Skövde tätort och har cirka 500 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Efter drygt 50 år är byggnaden i behov av en större byggnadsteknisk upprustning för att uppdatera fastigheten och därigenom säkerställa en bra miljö för våra brukare i form av elever och personal.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Entreprenaden bedrivs i etapper. Etapp 1-4 är färdig och verksamheten är helt inflyttad och bedriver verksamhet i de nya fina lokalerna. 

Byggnationen har gått in i etapp 5 och har flyttats ett steg närmare huvudbyggnaden, vilket omfattar resterande delar av lågdelen fram till skolans huvudentré. 

Utvändigt har vi färdigställt stora delar av taket ut emot Havstenavägen och jobbar nu vidare med takarbetet på innergården. Vi är även i och med detta klara med PCB-saneringen av huset. Invändigt är målning och mattläggning är i princip klart. Det som händer nu är mycket elarbeten och återställning av skåp.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Mar - jun 2019 (klart)
Anbudsförfrågning:                  Aug 2019 (klart)
Byggstart:                                     Nov/dec 2019
Överlämnande:                         Jun 2021

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               NCC
Entreprenadform:                    Partneringentreprenad
Byggtid:                                        Ca 2 år
Budget:                                         51 miljoner kr