Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Ombyggnad av Käpplundaskolan

Förskolor och skolor

Käpplundaskolan ligger i stadsdelen Havstena i Skövde tätort och har cirka 500 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Efter drygt 50 år är byggnaden i behov av en större byggnadsteknisk upprustning för att uppdatera fastigheten och därigenom säkerställa en bra miljö för våra brukare i form av elever och personal.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Entreprenaden kommer att bedrivas i etapper. Ritningar med tider där respektive etapp redovisas publiceras inom kort.

Nu börjar förändringen att synas i den första etappen. Alla mattor är utrivna, nya bröstningar byggs och måleriarbetet har påbörjats.

På utsidan är takfotsarbetet i full gång.

Saneringen av PCB är påbörjad. Ämnet finns i mjukfogen runt fönster, för att få bort allt skärs fogen bort, man sågar bort karmen och slipar bort en del av tegelstenen.

Säkerheten är i fokus hela tiden, därför är det ett viktigt arbete att planera in transporter till de tider som skolgården är tom. Transporter sker som på bilden, med tom skolgård och flera lotsar.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi kommer bedriva entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta kommer ske genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Mar - jun 2019 (klart)
Anbudsförfrågning:                  Aug 2019 (klart)
Byggstart:                                     Nov/dec 2019
Överlämnande:                         Jun 2021

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               NCC
Entreprenadform:                    Partneringentreprenad
Byggtid:                                        Ca 2 år
Budget:                                         36 miljoner kr