Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Anpassning Kulturhuset

Park, fritid och idrottsanläggningar

Kulturhuset anpassas och byggs delvis om för att kunna inrymma GöteborgsOperan.

 

Tidplan

Projektstart:                                Sommaren 2020
Byggstart:                                     Aug 2020
Överlämnande:                          Dec 2020

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation/Verksamhetsanpassning
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               Peab, Källströms, Bravida m.fl.
Entreprenadform:                    Ramentreprenörer
Budget:                                         ca 1,9 miljoner kr