Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Laddplatser för elfordon

Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

Vi bygger ut nya platser där kommunens verksamheter kan ladda sina elfordon. Platserna blir vid kommunens olika fastigheter.

Varför bygger vi nytt?

För att kommunens ska kunna möta miljökrav och använda en större del elfordon behövs platser för att kunna ladda elfordon.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder.

 

Tidplan

Projektstart:                                Maj 2019
Färdigställt:                                 Kontinuerligt under 2019-2024

 

Fakta

Kategori:                                       Infrastruktur
Entreprenör:                               Källströms Elektriska AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        2019-2024
Budget:                                         7 miljoner kr