Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Mellomkvarns förskola

Förskolor och skolor

Mellomkvarns förskola är den andra förskolan som byggs som en typförskola. Dalvägens förskola var den första.

Varför bygger vi nytt?

Skövde kommun har ett underskott på förskoleplatser samt har förskolelokaler som behöver ersättas med nya lokaler.

I projektet ska en typförskola arbetas fram. Denna typförskola ska kunna anpassas till kommande projekt med varierande antal barn/förskola.

Mellomkvarns förskola kommer byggas för 132 barn. I förskolan kommer också inrymmas ett storkök.

 

Tidplan

Projektstart:                               Hösten 2018
Byggstart:                                    Aug 2019
Överlämnad:                              Dec 2020

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation
Arkitekt:                                        Sweco Arcitechts
Yta:                                                  1 330 kvm
Projektbudget:                           50 milj kr
Entreprenör:                                Asplunds Bygg i Mellansverige AB
Entreprenadform:                     Partneringentreprenad