Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart Här är vi nu
Byggnation
Överlämnad

Rosenhaga boende får solceller

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I slutet av 2020 påbörjas installation av solceller på delar av taken på Rosenhaga boende. Arbetet kommer att färdigställas i början av år 2021. Anläggningen kommer producera ca 50 000 kWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen av fem normalstora villor.

Tidplan

Projektstart:                              Apr 2020
Projektering:                             Apr 2020
Byggstart:                                   Nov-dec 2020
Överlämnande:                        Feb 2021