Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Färdigställt Här är vi nu

Rosenhaga boende får solceller

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I slutet av 2020 påbörjas installation av solceller på delar av taken på Rosenhaga boende. Arbetet kommer att färdigställas i början av år 2021. Anläggningen kommer producera ca 50 000 kWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen av fem normalstora villor.

Tidplan

Projektstart:                              Apr 2020
Projektering:                             Apr 2020
Byggstart:                                   Nov-dec 2020
Färdigställt:                               Feb 2021