Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart Här är vi nu
Byggnation
Överlämnad

Rosenhaga boende får solceller

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I slutet av 2020 påbörjas installation av solceller på delar av taken på Rosenhaga boende. Arbetet kommer att färdigställas i början av år 2021. Anläggningen kommer producera ca 50 000 kWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen av fem normalstora villor.

Tidplan

Projektstart:                              Apr 2020
Projektering:                             Apr 2020
Byggstart:                                   Nov-dec 2020
Överlämnande:                        Feb 2021