Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Segertorpsvägen Busshållplats

Gator, torg och parkering

Ny busshållplats längs Segerstorpsvägen ska byggas för ny linjesträckning för buss.

Det här gör vi

Vi bygger två nya busshållplatslägen för buss i linjetrafik längs Segerstorpsvägen, söder om korsning till Haganders väg. Busshållplatsen kommer att ha två lägen, A och B, och få namnet Haganders väg. Ny linjesträckning planeras sommar 2025.

Så påverkas du

Gående och cyklister kommer att påverkas vid byggarbetsplatsen på västra sidan genom omledning. Övriga trafikanter kommer främst att påverkas genom sänkt hastighet förbi området för att säkerställa allas säkerhet.  Vi hoppas att ni har överseende med detta, och kör försiktigt.

Tidplan

Arbetet planeras att genomföras hösten 2023.