Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Skattegårdens gruppbostad - nybyggnation för boende med särskild service

Äldre-, grupp- och serviceboenden

Arbetet för en ny gruppbostad för boende med särskild service utanför Igelstorp pågår. Det kommer att ske en om- och nybyggnad av gruppbostad för boende med särskild service samt möjlighet till sysselsättning.

Varför bygger vi nytt?

Denna enhet byggs för att ersätta en befintlig som kommunen idag hyr in. Den befintliga huvudbyggnaden kommer att byggas om för personal och möjlighet för sysselsättning. En byggnadsdel på fastigheten kommer att rivas för att ge plats den nya gruppbostaden som kommer att bestå av 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen.

 

Tidplan

Projektstart:                                Mar 2019
Projektering:                               Maj 2019
Anbudsförfrågning:                  Nov 2019
Byggstart:                                     Jan 2020
Överlämnande:                          Jan 2021 (preliminärt)

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation/ombyggnation
Yta:                                                  Ca 750 kvm nybyggnad och 300 kvm ombyggnad
Entreprenör:                               Asplunds Bygg i Mellansverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Jan 2020 - jan 2021
Budget:                                         ca 30 miljoner