Fördjupad ÖP
Planprogram
Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Skövde Science City

Bostäder Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

I området Mariesjö pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat bostäder, kontor, försäljning och service under den nya benämningen Skövde Science City. Målet är att i stadsdelen skapa en hållbar och innovativ stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser och god arkitektur.

Planprogram för Skövde Science City

För att utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur stadsdelen bäst kan utvecklas i framtiden har ett planprogram tagits fram med förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Läs hela planprogrammet här

Just nu pågår arbetet med att ta fram två nya detaljplaner för kvarteret Tegelbruket.
Dessa ska möjliggöra för byggnation av 13 000 kvadratmeter kontorslokaler, ca 400 bostäder, verksamhetslokaler och en vårdcentral.

Pågånde arbeten i Skövde Science City

Tegelbruket västra

Professorsgatan

Bostället 23-24