Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Tingshusbackens gruppbostad

Äldre-, grupp- och serviceboenden

Befintligt boende för ensamkommande i Värsås byggs om till boende för särskild service.

Varför bygger vi nytt?

Skövde växer och vi blir allt fler invånare. I ett växande Skövde behövs det fler stödjande funktioner så som förskolor, skolor och gruppbostäder.

Det finns ett stort behov av gruppbostäder och detta är ännu ett i raden av enheter som byggs för att hantera den kö som finns idag.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                               Apr 2019
Projektering:                              Jun 2019
Anbudsförfrågning:                 Nov 2019
Byggstart:                                    Apr 2020
Överlämnad/inflyttad:           Dec 2020

 

Fakta

Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Yta:                                                  800 kvm, varav 150 kvm är tillbyggnad
Projektbudget:                           16 milj kr
Byggtid:                                         Jan - nov 2020
Entreprenör:                               MVB Astor Bygg AB