Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Västerhöjdsgymnasiet får solceller

Förskolor och skolor

Hösten 2019 påbörjas arbetet med installation av solceller på delar av taken på Västerhöjdsgymnasiet. Solcellerna kommer att producera 90 000 kwh/år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ungefär nio villor. Arbetet färdigställs under våren 2020.

Tidplan

Projektstart:                              Aug 2019
Projektering:                             Aug 2019
Byggstart:                                  Jan-apr 2020
Överlämnande:                       Maj 2020 (ev tidigare)