Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Västerhöjdsgymnasiet får solceller

Förskolor och skolor

Hösten 2020 påbörjas arbetet med installation av solceller på delar av taken på Västerhöjdsgymnasiet. Solcellerna kommer att producera 90 000 kwh/år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ungefär nio villor. Arbetet färdigställs under våren 2021.

Tidplan

Projektstart:                              Aug 2019
Projektering:                             Aug 2019
Byggstart:                                   Maj - mar 2021
Överlämnande:                        Jun 2021