Fördjupad ÖP
Planprogram Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation
Klart

Arenaområdet

Park, fritid och idrottsanläggningar Bostäder Gator, torg och parkering

Arenaområdet ligger centralt i Skövde, med cirka 500 meter till Hertig Johans torg, och är en viktig pusselbit för att koppla ihop övriga delar av centrum. Nu pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för Arenaområdet.

Målbild

Målbilden för programområdet är att det ska stärka centrala Skövde som en kreativ och attraktiv mötesplats, bidra till ett mer sammanhållet centrum, locka till besök och fyllas med en blandning av etableringar och liv och rörelse.

Du kan läsa mer om Arenaområdet i FÖP (fördjupad översiktsplan) centrala Skövde.

Tidplan

För närvarande pågår uppstartsarbetet med planprogram för Arenaområdet. Arbetet beräknas pågå i cirka två år.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett dokument som utreder och undersöker förutsättningar och presenterar visioner och mål för ett område. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Det är kommunens gemensamma målbild. Efter att planprogrammet är godkänt är det vanligt att kommunen gör detaljplaner för olika delar av planprogramområdet. Läs mer om de olika planprogrammen som finns i Skövde här.

För att påverka planprogrammet kan du tycka till under samrådsskedet.