Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Björkebacken etapp III och IV

Bostäder

I västra delarna av tätorten Stöpen ligger utvecklingsområdet Björkebacken. Under de senaste åren har bostadsbyggnation kommit igång i etapp I och II. Nu arbetar vi med att möjliggöra för bostäder i etapp III och IV.

Om detaljplanearbetet

Planområdet är beläget i Stöpen ca 10 km från Skövde centrum. Området angränsar till Garpängebäcken i söder, Stöpens motionsspår i väster, Sätersvägen i norr och villabebyggelse samt Björkebacksvägen i öster. Planområdet är en del av ett större utbyggnadsområde för bostäder i Björkebacken. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, förskola samt mindre kontor i naturnära läge.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.