Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Björkebacken etapp III och IV

Bostäder

I västra delarna av tätorten Stöpen ligger utvecklingsområdet Björkebacken. Under de senaste åren har bostadsbyggnation kommit igång i etapp I och II. Nu arbetar vi med att möjliggöra för bostäder i etapp III och IV.

Om detaljplanearbetet

Planområdet är beläget i Stöpen ca 10 km från Skövde centrum. Området angränsar till Garpängebäcken i söder, Stöpens motionsspår i väster, Sätersvägen i norr och villabebyggelse samt Björkebacksvägen i öster. Planområdet är en del av ett större utbyggnadsområde för bostäder i Björkebacken. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, förskola samt mindre kontor i naturnära läge.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.