Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Skövde Science City, Bostället

Bostäder Gator, torg och parkering

Som ett steg i omvandlingen av stadsdelen Mariesjö till Skövde Science City föreslås fastigheterna Bostället 23–24 kunna kompletteras med ca 140 mindre lägenheter.

Totalt rör det sig om 4-5 nya bostadshus i 3-5 våningar belägna norr och nordväst om Xenia-huset, vilket även fortsättningsvis kommer inrymma studentboende, restaurang och konditori med mera. I detaljplanen kan du läsa mer i detalj hur området planeras att utformas detaljplan Bostället 23-24.

Dagens in-/utfart till parkeringen framför Xenia-huset från Bangårdsgatan föreslås stängas och i stället öppnas Lärkstigen för trafik från Mariesjövägen och en ny in-/utfart (höger in - höger ut) föreslås från Hjovägen till Djäknevägen. I Mariesjövägen läggs nya ledningar på plats och gatan kommer ställas i ordning med gångbanor på båda sidor om vägen.

Tidsplan

  • Arbetet med Mariesjövägen påbörjas hösten 2021 och pågår till sommaren 2023.
  • Ombyggnation av Lärkstigens påbörjades juni 2022 och färdigställs under hösten 2022. Lärkstigen byggs om till gata hela vägen upp till Mariesjövägen samt får nya gångbanor på vardera sida, i samband med gatuarbeten görs även en renovering av befintliga VA-ledningar i gatan

 

Skövdebostäder påbörjar byggnation av två nya bostadshus på Bostället 23 under hösten 2021, de beräknas vara klara för inflytt under 2023.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har överseende med de besvär som kan uppstå. 

Det går att läsa mer om Skövde Science City i länken. Skövde Science City