Projektstart
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Busshållplats Lillegården

Gator, torg och parkering

Under våren 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatserna Lillegården läge A och B. Arbetena beräknas vara klart till sommaren 2020.

Två befintlig hållplatser på Lillegårdsvägen Lillegården A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nytta väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge A kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cykeln i och en ny anslutning till dem. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfälliga hållplatser kommer finnas intill de som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden

Byggstart vecka 10