Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Ehrenpohls väg avstängd

Tillfälliga avstängningar

På grund av ledningsarbeten stängs Ehrenpohls väg av mellan Lillis gata och Bäckvägen.

Det läggs ny fjärrvärmeledning längs Ehrenpohls väg mellan 19 oktober  2020 till 6 november 2020. Det är stora och djupa schakter så för till godose säkerheten för både personalen som jobbar med ledningsarbetet och trafiken så har vi valt att stänga av gatan.