Ehrenpohls väg avstängd

Tillfälliga avstängningar

På grund av ledningsarbeten stängs Ehrenpohls väg av mellan Lillis gata och Bäckvägen.

Det läggs ny fjärrvärmeledning längs Ehrenpohls väg mellan 19 oktober  2020 till 6 november 2020. Det är stora och djupa schakter så för till godose säkerheten för både personalen som jobbar med ledningsarbetet och trafiken så har vi valt att stänga av gatan.