Fördjupad ÖP
Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Ekedal norra

Bostäder

Ekedal norra ligger mycket centralt i Skövde, direkt öster om Boulognerskogen. Här planerar vi för att kunna möjliggöra bostadsbebyggelse.

Detaljplaneförslaget innehåller totalt cirka 180 bostäder i tre L-formade bostadskvarter som öppnar sig mot Boulognerskogen i sydväst.

Kvarteren har något förskjutna placeringar i förhållande till varandra och höjderna varierar mellan 5-10 våningar för möjliggöra bra ljusförhållanden och erbjuda utblickar mot parken från alla bostäderna.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.