Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Enbärsvägen, Väring

Bostäder

I centrala Väring byggs Enbärsvägen ut för att möjliggöra tomter till tomtkön. Här kommer sju nya villor att kunna byggas.

Mitt i Väring skapas nu möjlighet till sju nya villatomter för byggnation. Dessa kommer att tilldelas tomtkön och står alla som är registrerade i kön fritt att söka.  Projektområdet omfattas av en äldre detaljplan som medger fristående hus i ett plan. Nästa steg i processen är markförberedelser.