Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Enbärsvägen, Väring

Bostäder

I centrala Väring byggs Enbärsvägen ut för att möjliggöra tomter till tomtkön. Här kommer sju nya villor att kunna byggas. På Hagtornsvägen strax intill, planeras dessutom byggande av tre stycken parhus. Projektet omfattas helt av den befintliga detaljplanen.

Mitt i Väring skapas nu möjlighet till flera villatomter. Enbärsvägen ska förlängas för att möjliggöra att fler friliggande villor kan byggas. Det rör sig om totalt sju stycken tomter, vilka kommer att tilldelas tomtkön och står alla som är registrerade i kön fritt att söka. Projektområdet omfattas av den befintliga detaljplanen som medger fristående hus i ett plan.

Strax intill de nya villatomterna, närmare bestämt på Hagtornsvägen, har Skövdevillan fått en markreservation för att uppföra tre stycken parhus (total sex bostäder med 120-140 kvm BOA) med tillhörande gästparkering och sophantering.

Nästa steg i processen är markförberedelser. Enbärsvägen byggs preliminärt ut under årsskiftet 2023/2024.