Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan Här är vi nu
Byggstart
Byggnation
Färdigställt

Ungdomens hus

Park, fritid och idrottsanläggningar

Som led av de lokalutredningar som gjorts under 2020 kommer Ungdomens hus att flytta från sina lokaler i Nyeport till Eric Uggla under sommaren 2021. Vissa anpassningar kommer att behöva göras. Även tekniska investeringar utförs i samband med flytten.

Tidplan

Projektstart:                              Dec 2020
Projektering:                             Dec 2021
Anbudsförfrågning:                Feb-mar 2021
Byggstart:                                   Mar 2021
Färdigställt:                               Etappvis, från sommaren 2021

Fakta

Kategori:                                     Ombyggnation samt underhåll
Entreprenör:                             Ej upphandlad
Entreprenadform:                  Totalentreprenad