Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Grenanders gata mötesfiucka för buss

Gator, torg och parkering

För att möjliggöra möten med buss utan att köra upp på trottoar längs Grenanders gata byggs en mötesficka för buss.

Det här gör vi

Vi bygger en mötesplats för bussar utanför Grenanders gata 14A, och flyttar in trottoaren närmare Skövdebostäders lägenheter.

 

Så påverkas du

Säkerhet är viktigt för oss och för att värna om både medtrafikanter och anläggningsarbetarna kommer det att vara begränsad framkomlighet förbi platsen under byggfasen. Det kommer att vara möjligt att passera platsen och att använda sina ev. infarter till fastigheterna längs Grenanders gata under projektets gång.

Gående kommer att hänvisas till trottoaren på andra sidan gatan. Boende och gäster till Grenanders gata 14A kommer att bli hänvisade till parallella gångvägar, trappuppgångarna kommer att kunna användas som vanligt.

Tidplan

Arbetet planeras att påbörjas under v.22 och färdigställas sommar 2023.