Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Klart

Hallenbergsrondellen

Gator, torg och parkering

Skövde kommun samarbetar med Trafikverket för att förbättra framkomligheten kring Hallenbergsrondellen. Arbetet startar vintern 2021.

Planerade förbättringar

  • Tvåfältig cirkulation och högersvängfält från Vadsbovägen till Skaravägen
  • Säkrare passager för fotgängare och cyklister
  • Tillgänglighetsanpassning vid busshållplats Vasagatan
  • Förbättringsåtgärder för att främja trafikflödet och trafiksäkerheten

Tidplan

Start: Mars 2021

Förväntad sluttid: November 2021

Toppbeläggning: Våren 2022

Pågånde arbeten

Vi kommer riva refugerna i rondellen under några nattarbeten i vecka 10 och 11 från söndag den 7/3 till torsdag den 11/3 och mellan söndagd 14/3 till torsdag den 18/3.

Så påverkas du

Under hela byggnationen strävar vi efter att trafiken ska påverkas så lite som möjligt. Denna byggnation kommer dock under vissa perioder bidra till stor påverkan på framkomligheten både för fordon och oskyddade trafikanter. Om möjligt välj en annan väg.

Det kommer pågå nattarbete i Hallenbergsrondellen under vecka 10 och 11 från söndag den 7/3 till torsdag den 11/3 och mellan söndagd 14/3 till torsdag den 18/3. I och med nattarbeten finns det riks för att det förekommer buller på obekväma tider, vi arbeter för att hålla ned buller så mycket som möjligt.

Tack för er förståelse för de åtgärder som vidtas under arbetet gång, för att vi i slutändan ska få en bättre och säkrare trafikmiljö.