Projektstart Här är vi nu
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad

Ombyggnad av Hattstugans förskola

Förskolor och skolor

Hattstugans förskola byggs till med två nya avdelningar och nytt storkök, delvis ombyggnation i befintlig förskola.

Varför bygger vi om?

Befintliga förskolor ses över och där det är möjligt förtätas med fler avdelningar samtidigt som köket behöver byggas om.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar. Hämtning och lämning kan komma att ändras under byggnationens gång. 

Tidplan

Projektstart:                                Dec 2021
Projektering:                               Feb 2022
Anbudsförfrågning:                  Apr 2022
Byggstart:                                     Sommaren 2022
Överlämnande:                         Sommaren 2023

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 300 kvm
Entreprenör:                               Ej upphandlat
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Ca 1 år
Budget:                                         Ej fastställt