Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busshållplats Högskolan

Gator, torg och parkering

Under hösten 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatserna Högskolan läge A och B. Arbetena beräknas vara klart före vintern 2020.

Två befintlig hållplatser på Mariestadsvägen Högskolan A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nya väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge B kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cyklen i. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfälliga hållplatser kommer finnas intill de som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden.