Detaljplan Här är vi nu
Projektering
Byggnation

Locketorp

Verksamhetsmark

För att kunna möjliggöra verksamhetsmark till större industrier.

För området som ligger ca 1 mil från Skövde pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Planen möjliggör för större industrier och därmed skapas förutsättningar för tusentals nya arbetstillfällen. 

Mer om detaljplanen kan du läsa här