Planprogram
Detaljplan
Planering/bygglov
Byggnation Här är vi nu
Klart

Mossagården

Bostäder Förskolor och skolor Gator, torg och parkering

Området är en del av vår satsning att utveckla Norrmalms handels- och verksamhetsområde. Målet är att utveckla programområdet från ett renodlat handels-, industri- och verksamhetsområde till ett stadsdelscentra som även innehåller bostäder, service, parker, torg och gröna stråk - en blandstad!

På Mossagården beräknar vi kunna bygga runt 260 nya bostäder. Skövdebostäder bygger ca 90 hyresrätter i form av trygghetsbostäder, vilka beräknas vara färdiga under 2023. Brixly och Tosito uppför 130 st bostadsrätter med byggstart vintern 2022. Dessa planeras vara färdiga 2024 eller 2025. Avslutningsvis bygger HSB ca 70 st bostadsrätter med byggstart hösten 2023, vilka beräknas färdigställda vintern 2025/2026. 

I det före detta koloniområdet skapas ett parkområde. Området blir en viktig koppling mellan de befintliga bostäderna söder om området och det nya planområdet.