Planprogram
Detaljplan
Planering/bygglov
Byggnation Här är vi nu
Klart

Mossagården

Bostäder Förskolor och skolor Gator, torg och parkering

Området är en del av vår satsning att utveckla Norrmalms handels- och verksamhetsområde. Målet är att utveckla programområdet från ett renodlat handels-, industri- och verksamhetsområde till ett stadsdelscentra som även innehåller bostäder, service, parker, torg och gröna stråk - en blandstad!

På Mossagården beräknar vi kunna bygga runt 260 nya bostäder. Skövdebostäder bygger ca 90 hyresrätter i form av trygghetsbostäder, vilka beräknas vara färdiga under 2023. Brixly uppför 90-120 st bostadsrätter med byggstart hösten 2022. Dessa planeras vara färdiga 2024 eller 2025. Avslutningsvis bygger HSB ca 70 st bostadsrätter med byggstart hösten 2023, vilka beräknas färdigställda vintern 2025/2026. Områdets förskola har planerad byggstart 2026.

I det före detta koloniområdet skapas ett parkområde. Området blir en viktig koppling mellan de befintliga bostäderna söder om området och det nya planområdet.