Planering Här är vi nu
Detaljplan
Projektering gata
Byggnation
Klart

Motorn

Bostäder Gator, torg och parkering

I norra delen av Badhusgatan på östra sidan planeras för att bygga bostäder men först behöver ställverket flyttas och rivas vilket beräknas ske hösten 2024. Just nu pågår arbete med att planera för hur ledningar ska dras och även för hur Badhusgatan i framtiden ska användas och se ut.