Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Norra Aspelundsvägen Busshållplats

Gator, torg och parkering

Ny busshållplats längs Norra Aspelundsvägen ska byggas för ny linjesträckning för buss.

Det här gör vi

Vi bygger två nya busshållplatslägen för buss i linjetrafik längs Norra Aspelundsvägen, norr om korsning till Varolavägen. Busshållplatsen kommer att ha två lägen, A och B, och få namnet Bäckaskogsvägen. Ny linjesträckning planeras sommar 2024.

Så påverkas du

För att minimera påverkan på trafik kommer busshållplatslägena byggas en i taget. Gående och cyklister kommer att påverkas vid byggarbetsplatsen genom omledning. Övriga trafikanter kommer främst att påverkas genom sänkt hastighet förbi området för att säkerställa allas säkerhet.  Vi hoppas att ni har överseende med detta, och kör försiktigt.

Tidplan

Arbetet planeras att påbörjas under våren och färdigställas sommar 2023.