Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektering Här är vi nu
Byggnation
Avslut

Pilotvägen

Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

Skövde växer och med det så behövs nya verksamhetsområden. Ett av verksamhetsområdena som kommer att byggas ut ligger i anslutning till Skövde flygplats.

Pilotvägen

Idag finns en bit av pilotvägen, men när bygget drar igång under år 2020 kommer vägen att bilda ett kvarter där företag kan flytta in. Det finns ett stort intress av nya verksamhetsområden i Skövde och när nya Pilotvägen är utbyggd kommer det att finnas 10 nya hektar för verksamheter att ettablerasig på i nära anslutning till Skövde flygplats.

Hur påverkar arbetet mig?

Under byggnationstiden så kommer det självklart bli mer trafik på gatorna i anslutning till Pilotvägen, men vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt.