Skaraborgsgatan/Nils Ericsons gata avstängd

Tillfälliga avstängningar

Skaraborgsgatan kommer att vara avstängd från den 28 maj till och med 29 maj.

Pågrund av ett kabelschaktsarbete behöver genomföras i korsningen Skaraborgsgatan/Nils Ericsons gata kommer Skaraborgsgatan vara avstängd mellan 28 maj 00:00 till och med 29 maj 05:00. Kabelschaktsarbetet kommer att utföras på nattetid för att minska trafikstörningarna, det kan däremot medföra störningar för boende i närheten av korsningen. Vi kommer självklart försöka att hålla ned störningarna för boende i området så mycket som möjligt.

Omledning sker via orange vägvisning.