Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klar

Skövde Science City, Professorsgatan

Gator, torg och parkering

I ombyggnationen av Mariesjö till nya Skövde Science city kommer det att byggas några helt nya gator, den första i ordningen är en ny lokalgata som har döpts till Professorsgatan. Professorsgatan kommer sträcka sig mellan Mariesjövägen och Kaplansgatan, den kommer utformas som en mindre lokalgata och är främst tänkt att serva boende och arbetande i närområdet.

Tidsplan

  • Ledningsarbeten för installationer som ska ligga under Professorsgatan påbörjades juni 2022 och pågår till hösten/vintern 2022.
  • Professorsgatan slutliga utseende, dvs. med parkeringsfickor, planteringar, belysning mm kommer att färdigställas under 2025 när omkringliggande kvarter är ombyggda. För mer information om de kvarteren, se ”Pågående planarbeten”.

 

Bilderna nedan illustrerar gatans placering i området samt hur Professorsgatan kommer se ut när den är färdigbyggd. En mer detaljerad ritning kommer läggas ut på hemsidan så snart den är färdig. I illustrationerna är det "Ny lokalgatan", som kommer att bli Professorsgatan.

Illustration av Tegelbruket västraLokalgatan, Professorgatan

Det går att läsa mer om Skövde Science City i länken. Skövde Science City