Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Snäckan 26

Bostäder

På kvarteret Snäckan 26 pågår just nu planarbete som kan möjliggöra för bostadsbyggnation. Platsen är strategiskt belägen, med närhet till stadskärnan, Högskolan i Skövde och Norrmalms handelsområde.

Om detaljplanearbetet

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till någon form av verksamhet inom handel eller kontor. Tillåten markanvändning ändras från handel till bostadsändamål, samt handel och kontor.

Två avgränsade byggrätter möjliggör för en större byggnad placerad parallellt med Mariestadsvägen, och en mindre byggnad, placerad längre in på fastigheten, med ett gårdsrum mellan byggnaderna.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.