Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Detaljplan
Bygglov
Byggnation Här är vi nu
Klart

Timmerlyckan

Bostäder

I centrala delen av tätorten Timmersdala bygger det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder 13 lägenheter i markplan.

Det kommer att bli 13 stycken lägenheter på vardera 71 kvadratmeter. Alla lägenheter ligger på markplan och planlösningen finns i två spegelvända varianter. Lägenheterna passar lika bra till den lilla familjen som till äldre som flyttar från villan.

Läs mer om projektet på Skövdebostäders webbplats. Bild: AGE Arkiteter

Tidplan

Detaljplanen för området vann laga kraft i januari 2019. Skövdebostäder har tilldelats bygglov och byggstart ägde rum under hösten 2019. Planen är att lägenheterna ska vara inflyttningsklara sommaren 2020.