Detaljplan
Bygglov
Byggnation
Klart Här är vi nu

Timmerlyckan

Bostäder

I centrala delen av tätorten Timmersdala bygger det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder 13 lägenheter i markplan.

Det kommer att bli 13 stycken lägenheter på vardera 71 kvadratmeter. Alla lägenheter ligger på markplan och planlösningen finns i två spegelvända varianter. Lägenheterna passar lika bra till den lilla familjen som till äldre som flyttar från villan.

Läs mer om projektet på Skövdebostäders webbplats. Bild: AGE Arkiteter

Tidplan

Detaljplanen för området vann laga kraft i januari 2019. Skövdebostäder har tilldelats bygglov och byggstart ägde rum under hösten 2019. Planen är att lägenheterna ska vara inflyttningsklara sommaren 2020.