Detaljplan
Projektering gata
Byggnation Här är vi nu
Klart

Trädgårdsstaden

Bostäder Förskolor och skolor Gator, torg och parkering

Startskottet för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden gick i november 2009 och kommer bestå av flera etapper. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande villor samt handel och kommunal service.

Trädgårdsstaden etapp 3

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar och kommer rymma ca 450 bostäder.

Alla gator och ledningar planeras vara klara i etappen till sommaren 2022 och många hus står redan på plats. Bland annat är flertalet av småhustomterna som fördelats genom den kommunala tomtkön byggda.

Flera av de exploatörer som tilldelades mark genom markanvisning i del ett av den tredje etappen är också igång och bygger. Dessa är: Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB och Götenehus AB.

Intresseförfrågan

Under våren 2021 gick en intresseförfrågan för del 2 av Trädgårdsstaden etapp 3 och genom den valdes följande exploatörer ut.

För kvarter Kryddgården; Johannes Norlander Arkitektur samt Development partner
För kvarter Slangvindan; FHV Mark AB
För kvarten Torkvindan och Lyktan; Byggjobbarna i Götaland
För kvarter Plantan; Swebostad
För kvarter Korgstolen; Borohus

Vi tror att dessa exploatörer kommer att bidra till god och trevlig bebyggelse i Trädgårdsstaden.

Exploatörerna har erhållit markreservation på tre månader för att fortsätta arbeta med deras förslag på byggnation för de olika kvarteren. 

Detaljplan

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 3 fick laga kraft 2018 och den hittar du här