Detaljplan
Projektering gata Här är vi nu
Byggnation
Klart

Trädgårdsstaden

Bostäder Gator, torg och parkering

Startskottet för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden gick i november 2009 och kommer bestå av flera etapper. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande villor samt handel och kommunal service.

Trädgårdsstaden etapp 4

I november 2019 påbörjades planeringen för etapp 4 av Trädgårdsstaden. Etapp 4, som är Trädgårdsstadens sista och minsta etapp, beräknas innehålla 100 – 130 bostäder. Även i denna etapp blir det en variation av bostäder men med en tyng av små-hustomter. De tomter som är lite svårare att exploatera kommer tillfalla olika exploatörer medan övriga småhustomter (ca 50 st) kommer att gå till den kommunala tomtkön. 

Detaljplanen och detaljprojektering av området är klart. Anläggningsarbetet, med ubyggnad av gator och underliggande ledningar, kommer starta för den första delen (västra) under hösten 2022. Till sommaren 2023 kommer vi troligtvis att kunna släppa tomterna i denna första del av etappen.  Utbyggnaden av gator och lednigar för nästa del (den östra) kommer sedan att starta hösten 2023 och förhoppningsvis kommer detta område släppas sommaren 2024. 

För att se hur området är planerat kan du titta på detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 4.