Detaljplan
Projektering gata Här är vi nu
Byggnation
Klart

Trädgårdsstaden

Bostäder Gator, torg och parkering

Startskottet för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden gick i november 2009 och kommer bestå av flera etapper. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande villor samt handel och kommunal service.

Trädgårdsstaden etapp 4

I november 2019 påbörjades planeringen för etapp 4 av Trädgårdsstaden. Etapp 4, som är Trädgårdsstadens sista och minsta etapp, beräknas innehålla 100 – 130 bostäder, varav ca 50 tomter för den kommunala tomtkön. Detaljplanen är nu klar och anläggningsarbetet planeras att starta vintern 2022 

Tomtsläpp i etapp 4 planeras att ske under mitten av 2023. Vill du ha en chans att köpa en kommunal småhustomt i Trädgårdsstaden? Gå då med i Skövde kommuns tomtkö.

Gata & Natur

Detaljprojektering av etapp 4 pågår och arbetet med att anlägga ledningar och gator i etapp fyra börjar vinter 2022. Byggnationen av gatumiljön kommer att ske i etapper för att möjliggöra tomter så snart som möjligt.