Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Trädgårdsstaden etapp 3

Just nu pågår projektering inför byggnation i den första delen av Trädgårdsstaden etapp 3. Totalt beräknas etapp 3 rymma ca 450 bostäder.

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar. Skövde kommun äger all mark inom planområdet.

De exploatörer som tilldelats markanvisning i del ett av den tredje etappen är: Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB och Götenehus AB.

Här har också 18 småhustomter fördelats genom den kommunala tomtkön.

Intresseförfrågan

Just nu på går en intressefrågan för del 2 av Trädgårdsstaden etapp 3. De utvalda exploatörerna kommer att tilldelas en markreservatiom på tre månader för att fortsätta arbeta med deras förslag på byggnation för de olika kvarteren.  Läs mer i inbjudan till intresseförfrågan. Målet är att kvarter för flerfamiljshus ska blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande hus.

 

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 3 vann laga kraft den 7 maj 2018.

Handlingar

  1. Inbjudan till intresseförfrågan
  2. Bilaga 1 Översiktskarta
  3. Bilaga 2 Detaljkarta
  4. Bilaga 3 Ortofoto
  5. Bilaga 4 Snedbild 3D
  6. Bilaga 5 Karta över anslutningar
  7. Bilaga 6 Parkeringsnorm Skövde kommun
 

Vid förfrågan kan även SketchUp-filen för bilaga 4 Snedbild 3D skickas.