Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Trädgårdsstaden etapp 3

Just nu pågår projektering inför byggnation i den första delen av Trädgårdsstaden etapp 3. Totalt beräknas etapp 3 rymma ca 450 bostäder.

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar. Skövde kommun äger all mark inom planområdet.

De exploatörer som tilldelats markanvisning i del ett av den tredje etappen är: Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB och Götenehus AB.

Här har också 18 småhustomter fördelats genom den kommunala tomtkön.