Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Trädgårdsstaden etapp 4

I november 2019 påbörjades planeringen för etapp 4 av Trädgårdsstaden. Etapp 4, som är Trädgårdsstadens sista och minsta etapp, beräknas innehålla 100 – 130 bostäder, varav ca 50 tomter för den kommunala tomtkön. Detaljplanearbete kommer pågå under hela 2020, med ett beräknat antagande av detaljplanen under 1:a kvartalet 2021.

Ett samrådsförslag till detaljplan är utställt mellan 31 augusti – 28 september 2020.
För mer information klicka här

Anläggningsarbeten beräknas preliminärt pågå under 2021-2022. 

Tomtsläpp i etapp 4 kan tidigast komma att ske under senare delen av 2022. Vill du ha en chans att köpa en kommunal småhustomt i Trädgårdsstaden? Gå då med i Skövde kommuns tomtkö.