Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Markförberedelser
Bygglov
Byggnation
Klart

Värsås

Bostäder Äldre-, grupp- och serviceboenden

En detaljplan för bostadsbyggnation och gruppboende i tätorten Värsås är under arbete.

Planområdet ligger i Värsås, cirka 12 kilometer från Skövde tätort. Området täcker den västra utkanten av tätorten och gränsar mot ett skogsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av villor samt ett gruppboende i västra delen av Värsås tätort.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.