Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Markförberedelser
Bygglov
Byggnation
Klart

Värsås

Bostäder Äldre-, grupp- och serviceboenden

En detaljplan för bostadsbyggnation och gruppboende i tätorten Värsås är under arbete.

Planområdet ligger i Värsås, cirka 12 kilometer från Skövde tätort. Området täcker den västra utkanten av tätorten och gränsar mot ett skogsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av villor samt ett gruppboende i västra delen av Värsås tätort.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.