Planering Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation

Bostäder Verksamhetsmark

Planen är att utveckla fastigheten till att utöver befintlig handel och garage även kunna bebyggas med bostäder och hotell.

EHF Holding AB har fick ett positivt planbesked 2021 och tänker utveckla byggnaden med ca 100-130 bostäder samt hotel.  Just nu inväntas en trafikutredning för Badhusgatan för att se vad för möjligheter det finns för in/utfarter till parkeringshuset.