Planering Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation

Västerhöjd

Förskolor och skolor Verksamhetsmark Bostäder

Mer plats för fler elever och större matsal.

Det finns ett behov av att bygga ut skolan och framför allt matsalen. För att möjliggöra utbyggnaden krävs att  en ny detaljplan tas fram. Just nu pågår planering för att se på vilka sätt man kan utveckla området och det kan vara aktuellt med både verksamheter och bostäder.