Parkeringstillstånd för miljöfordon

På grund av dom i Högsta Förvaltningsdomstolen blir miljöbilstillstånden ogiltiga från 1 januari 2017.

Parkeringstillstånd för miljöfordon kommer att upphöra att gälla efter den 31 december 2016, oavsett vilken giltighetstid som tillståndet är utfärdat för. Detta beror på att vi numera inte har laglig rätt enligt ett domstolsbeslut att utfärda miljöbilstillstånd.

Vid upprepade förseelser mot detta beslut kommer parkeringsanmärkning att utfärdas och avgiften för detta är 500 kr.