Vad gäller i centrum?

Centrum kommer inte att ingå i införandet av boendeparkering.

Datum